standard-title Aplikace Elektrochemické stanice ZENNIUM a IM6 poskytují mnoho měřících metod v standardní konfiguraci a mohou být rozšiřené o rozšíření o další aplikace:

Aplikace

Elektrochemické stanice ZENNIUM a IM6 poskytují mnoho měřících metod v standardní konfiguraci a mohou být rozšiřené o rozšíření o další aplikace:
  • vysoko impedanční/nízko proudové měření (např. povlaky, lamináty, AC-DC-AC…)
  • vysoko proudové/nízko impedanční měření (např. palivové články, baterie, superkapacitory…)
  • měření a analýza elektrochemického šumu
  • výzkum na fotoelektrochemických celách (např. OSC, DSSC, Perovskite…)
  • a mnoho dalších aplikací…